Chcete se stát partnerem WDM Systems Summitu 2019?

Generální partner:

  • EXPOZICE (produktů a služeb)
  • Pozdrav v úvodu zástupce generálního partnera společně pořadatelem (do 5 minut).
  • Přednáška 2x 20 minut, 1. Přednáška bude jako první po úvodní přednášce pořadatele v úvodu konference.
  • Uvedení loga v pozvánkách a veškeré komunikaci, roll-up v čele přednáškového sálu, zviditelnění loga po celou dobu přednášek na přednáškovém plátně, roll-up v předsálí.
  • Volný vstup pro 5 zástupců společnosti včetně parkovacích stání.
  • 20 volných vstupenek pro hosty generálního partnera, včetně parkovacích stání.
  • Stolek v předsálí, místo u vstupu do sálu.
  • Zveřejnění loga na digitálních displejích jako Generální partner.

 

Hlavní partner:

  • Přednáška 20 minut v dopolední části konference, (garance termínu přednášky v dopoledním bloku je podmíněna včasným objednáním. Termín 28.2.2019.)
  • Uvedení loga v pozvánkách a veškeré komunikaci, roll-up v čele přednáškového sálu, zviditelnění loga mezi hlavními partnery na přednáškovém plátně, roll-up v předsálí.
  • Volný vstup pro 3 zástupce společnosti včetně parkovacích stání.
  • 10 volných vstupenek pro hosty hlavního partnera, včetně parkovacích stání.
  • Stolek v předsálí.
  • Zveřejnění loga na digitálních displejích mezi hlavními partnery.

 

Partner:

  • Stolek v předsálí.
  • Uvedení loga v pozvánkách mezi partnery.
  • zviditelnění loga mezi partnery, roll-up v předsálí.
  • Volný vstup pro 2 zástupce společnosti včetně parkovacích stání.
  • 5 volných vstupenek pro hosty partnera, včetně parkovacích stání.
  • Stolek v předsálí.

 

Partner cateringu:

  • Označení rautových stolů pro catering s vlaječkami.
  • Možnost rollu-pu v předsálí.

 

>> KONTAKTUJTE NÁS ZDE <<